Дисципліни освітнього ступеня “магістр”

Галузь знань 01 Освіта

спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура)

І КУРС

Методика наукових досліджень

Методика викладання фізичної культури у профільній середній школі

Методика викладання фізичної культури у закладі вищої освіти

Олімпійський і професійний спорт

Дипломні роботи

ІІ КУРС

Теорія і методика фізичної рекреації

Сучасні аспекти організації рухової активності

Педагогічна асистентська практика

Дипломні роботи

Галузь знань 01 Освіта

спеціальність 017 Фізична культура і спорт (Тренер з видів спорту)

І КУРС

Методика наукових досліджень

Олімпійський і професійний спорт

Дипломні роботи

ІІ КУРС

Теорія і методика фізичної рекреації

Фітнес

Педагогічна асистентська практика

Дипломні роботи

 

Галузь знань 22 Охорона здоров’я

спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія

І КУРС

Методика наукових досліджень

Спортивно-педагогічне вдосконалення

ІІ КУРС

Теорія і методика фізичної рекреації