Дисципліни освітнього ступеня “магістр”

Галузь знань 01 Освіта

спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура)

І КУРС

Методика наукових досліджень

Методика викладання фізичної культури у закладі вищої освіти

Олімпійський і професійний спорт

Методика викладання фізичної культури в закладі загальної середньої освіти ІІІ ступення

Виробнича педагогічна практика в закладі загальної середньої освіти ІІІ ступеня

ІІ КУРС

Зарубіжні системи фізичного виховання

Сучасні аспекти організації рухової активності

Виробнича педагогічна асистентська практика

 

Галузь знань 01 Освіта

спеціальність 017 Фізична культура і спорт (Тренер з видів спорту)

І КУРС

Методика наукових досліджень

Актуальні проблеми фізичної культури і спорту

Управління проєктами у спорті

Міжнародний олімпійський і спортивний рух

Виробнича практика в дитячій юнацькій спортивній школі в групах спеціалізованої базової підготовки

ІІ КУРС

Виробнича практика в групах спортивно-педагогічного вдосконалення

 

Галузь знань 22 Охорона здоров’я

спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія

І КУРС

Методика наукових досліджень

 

спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура)

(І КУРС  1,10 МІС.)

Сучасні аспекти організації рухової активності населення

Теорія і методика фізичного виховання

Методика наукових досліджень

Теорія і методика викладання гімнастики