Навчальні та навчально-методичні посібники викладачів кафедри

Підручники викладачів кафедри:

1. Фізіологічні основи фізичного виховання та спорту
2. Педагогіка фізичної культури
3. Основи фізичного виховання студентської молоді
4. Менеджмент в галузі фізичної культури та спорту
5. Теорія і методика фізичного виховання. Опорні таблиці.

Теорія і методика фізичного виховання. Опорні таблиці2тфв34

6. Вступ до спеціальності

Вступ до спеціальності-1Вступ до спеціальності-2Вступ до спеціальності-3

7. Виробнича практика

Виробнича пррактика-1Виробнича пррактика-2Виробнича пррактика-3

8. Методики фізичного виховання різних груп населення. Навчально-методичний посібник.

Метод фв різн груп насел-1 Метод фв різн груп насел-2 Метод фв різн груп насел-3 Метод фв різн груп насел-4

9. Методики фізичного виховання різних груп населення. Навчальний посібник.

Методики фв різних груп населення (опорні таблиці)-1 Методики фв різних груп населення (опорні таблиці)-2 Методики фв різних груп населення (опорні таблиці)-3 Методики фв різних груп населення (опорні таблиці)-4 Методики фв різних груп населення (опорні таблиці)-5 Методики фв різних груп населення (опорні таблиці)-6 Методики фв різних груп населення (опорні таблиці)-7

10. Методика фізичного виховання школярів. Навчально-методичний посібник.

Методика ф-в школярів-1 Методика ф-в школярів-2 Методика ф-в школярів-3 Методика ф-в школярів-4 Методика ф-в школярів-5 Методика ф-в школярів-6 Методика ф-в школярів-7

11. Методичні основи хореографії. Методичний посібник.

Методичні основи хореографії-1 Методичні основи хореографії-2 Методичні основи хореографії-3 Методичні основи хореографії-4

12. Оздоровчий фітнес. Навчально-методичний посібник.

Оздоровчий фітнес-1 Оздоровчий фітнес-2 Оздоровчий фітнес-3 Оздоровчий фітнес-4 Оздоровчий фітнес-5

13. Олімпійська освіта. Навчально-методичний посібник.

Олімпійська освіта-1 Олімпійська освіта-2 Олімпійська освіта-3 Олімпійська освіта-4 Олімпійська освіта-5 Олімпійська освіта-6

14. Основи теорії і методики викладання гімнастики. Навчально-методичний посібник.

Основи теор і мет виклад гімнастики-1 Основи теор і мет виклад гімнастики-2 Основи теор і мет виклад гімнастики-3 Основи теор і мет виклад гімнастики-4

15. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до формування здоров’язберігаючої діяльності школярів на засадах гендерського підходу. Монографія.

Підг майб учителів фк до форм здоровзберіг діял школярів на засаах генлерн підходу-1 Підг майб учителів фк до форм здоровзберіг діял школярів на засаах генлерн підходу-2 Підг майб учителів фк до форм здоровзберіг діял школярів на засаах генлерн підходу-3 Підг майб учителів фк до форм здоровзберіг діял школярів на засаах генлерн підходу-4 Підг майб учителів фк до форм здоровзберіг діял школярів на засаах генлерн підходу-5

16. Ритмічна гімнастика (теорія і методика). Методичні рекомендації.

Ритмічна гімнастика-1 Ритмічна гімнастика-2 Ритмічна гімнастика-3 Ритмічна гімнастика-4

17. Теорія і методика гімнастичних організуючих вправ.

Теор і мет гімн організуючих впр-1 Теор і мет гімн організуючих впр-2 Теор і мет гімн організуючих впр-3 Теор і мет гімн організуючих впр-4

18. Теорія і методика гімнастичних загальнорозвиваючих вправ.

Теор і мет гімнаст зрв вправ-1 Теор і мет гімнаст зрв вправ-2 Теор і мет гімнаст зрв вправ-3 Теор і мет гімнаст зрв вправ-4

19.  Теорія спортивної діяльності.

Теорія спортивної діяльності-1 Теорія спортивної діяльності-2 Теорія спортивної діяльності-3 Теорія спортивної діяльності-4

20. Фізичне виховання дітей раннього і дошкільного віку.

Ф-в дітей раннього і дошкільного віку-1 Ф-в дітей раннього і дошкільного віку-2 Ф-в дітей раннього і дошкільного віку-3 Ф-в дітей раннього і дошкільного віку-4

21. Фізичне виховання студентської молоді.

Фізичне вих студ молоді-1 Фізичне вих студ молоді-2 Фізичне вих студ молоді-3 Фізичне вих студ молоді-4