Міжнародна наукова діяльність кафедри

Звіт кафедри про міжнародну діяльність за 2015 рік

Міжнародний збірник наукових праць “Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини”