Навчальна робота

Дисципліни освітнього ступеня “бакалавр”

Дисципліни освітнього ступеня “магістр”

Інформаційний пакет

Освітньо-професійні програми

Практика

Розклад дзвінків

Графік самостійної роботи на І півріччя

Графік взаємовідвідування

Графік проведення відкритих лекцій

Графік консультацій викладачів кафедри

Графік ліквідації академічної заборгованості денної форми

Графік ліквідації академічної заборгованості заочної форми

Графік освітнього процесу факультету фізичної культури на ІІ семестр (заочна форма навчання)

Графік освітнього процесу факультету фізичної культури на ІІ семестр (денна форма навчання)