Дисципліни освітнього ступеня “бакалавр”

Галузь знань 01 Освіта

спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура)

І КУРС

Теорія і методика викладання гімнастики

Історія фізичної культури

Вступ до спеціальності

ІІ КУРС

Теорія і методика викладання гімнастики

Теорія і методика фізичного виховання

ІІІ КУРС

Основи наукових досліджень

Теорія і методика викладання гімнастики

Теорія і методика фізичного виховання

IV КУРС

Теорія і методика фізичного виховання

Психолого-педагогічні основи фізичного виховання

Курсова робота зі спортивно-педагогічного вдосконалення

Аеробіка з методикою викладання

Галузь знань 01 Освіта

спеціальність 017 Фізична культура і спорт (Тренер з видів спорту)

І КУРС

Історія фізичної культури

ІІ КУРС

Теорія і методика фізичного виховання

ІІІ КУРС

Основи наукових досліджень

Педагогіка спорту

ІV КУРС

Олімпійський і професійний спорт

Неолімпійський спорт

Курсова робота зі спортивно-педагогічного вдосконалення

Галузь знань 22 Охорона здоров’я

спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія

І КУРС

Оздоровча фізична культура різних верств населення

ІІІ КУРС

Основи наукових досліджень

Коригуюча гімнастика та сучасні оздоровчі системи

ІV КУРС

Фітнес-програми аеробної та силової спрямованості

Курсова робота (фітнес-програми аеробної та силової спрямованості)

Виробнича практика у  фітнес-центрах