Дисципліни освітнього ступеня “бакалавр”

Галузь знань 01 Освіта

спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура)

І КУРС

Теорія і методика викладання гімнастики

Історія фізичної культури

Вступ до спеціальності

ІІ КУРС

Теорія і методика викладання гімнастики

Оздоровчий фітнес

Теорія і методика фізичного виховання

ІІІ КУРС

Основи наукових досліджень

Теорія і методика викладання гімнастики

Навчальна педагогічна практика

Теорія і методика фізичного виховання

Курсова робота з теорії і методика фізичного виховання

Виробнича педагогічна практика в основній (базовій) середній школі

Навчальна психолого-педагогічна практика

IV КУРС

Теорія і методика фізичного виховання

Психолого-педагогічні основи фізичного виховання

Курсова робота зі спортивно-педагогічного вдосконалення

Аеробіка з методикою викладання

Технології проведення рекреаційних та спортивних заходів

Педагогічна практика

Галузь знань 01 Освіта

спеціальність 017 Фізична культура і спорт (Тренер з видів спорту)

І КУРС

Історія фізичної культури

Педагогіка спорту

ІІ КУРС

Теорія і методика фізичного виховання

ІІІ КУРС

Основи наукових досліджень

Теорія і методика викладання гімнастики

Педагогіка спорту

Навчальна практика з гімнастики

ІV КУРС

Олімпійський і професійний спорт

Неолімпійський спорт

Курсова робота зі спортивно-педагогічного вдосконалення

Менеджмент та маркетинг у спорті

Фізична рекреація

Галузь знань 22 Охорона здоров’я

спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія

І КУРС

Оздоровча фізична культура різних верств населення

ІІ КУРС

Теорія і методика фізичного виховання

ІІІ КУРС

Основи наукових досліджень

Коригуюча гімнастика та сучасні оздоровчі системи

ІV КУРС

Фітнес-програми аеробної та силової спрямованості

Менеджмент та маркетинг у фізичній реабілітації