Дисципліни

I КУРС

Освітній ступінь бакалавр

Галузь знань 01 Освіта

спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура)

Кваліфікація: Бакалавр. Вчитель фізичної культури

Теорія і методика викладання гімнастики

Історія фізичної культури

Вступ до спеціальності

Спортивно-педагогічне вдосконалення

 

II КУРС

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Галузь знань 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

напрям підготовки: 6.010201 Фізичне виховання*

Кваліфікація: Бакалавр. Вчитель фізичної культури.

Теорія і методика викладання гімнастики

Теорія і методика фізичного виховання

Ритміка і хореографія

Спортивно-педагогічне вдосконалення

 

III КУРС

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Галузь знань 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

напрям підготовки: 6.010201 Фізичне виховання*

Кваліфікація: Бакалавр. Вчитель фізичної культури.

Педагогіка фізичного виховання

Методика виховної роботи у літніх дитячих оздоровчих таборах

Теорія і методика викладання гімнастики

Теорія і методика фізичного виховання

Основи наукових досліджень

Технологія організації і проведення рекреаційних та спортивних заходів

Сфера фізичної культури в умовах ринку

Виробнича (педагогічна) практика

Спортивно-педагогічне вдосконалення

 

IV КУРС

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Галузь знань 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

напрям підготовки: 6.010201 Фізичне виховання*

Кваліфікація: Бакалавр. Вчитель фізичної культури.

Менеджмент і маркетинг в галузі фізичної культури і спорту

Теорія і методика викладання гімнастики

Теорія і методика фізичного виховання

Організація і методика оздоровчої масової фізичної культури

Педагогіка фізичного виховання

Аеробіка з методикою викладання

Менеджмент здоров’я

Cпецкурс

Виробнича (педагогічна) практика

 

І КУРС

Освітній ступінь спеціаліст

Галузь знань 01 Освіта

спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура)

за освітньою програмою Фізична культура, спортивно-масова робота та туризм

Кваліфікація: Вчитель фізичної культури. Організатор спортивно-масової роботи. Керівник гуртка за профілем підготовки.

Методика викладання фізичної культури в старших класах загальноосвітніх навчальних закладів

Оздоровчий фітнес

Психологія спортивного колективу

Теорія і методика спортивних одноборств

Практика в дитячо-юнацьких спортивних школах

Педагогічна практика в загальноосвітніх навчальних закладах

 

І КУРС

Освітній ступінь магістр (1,5 р.)

Галузь знань 01 Освіта

спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура)

за освітньою програмою Фізична культура

з додатковою спеціалізацією Методика спортивно-масової роботи та туризм

Кваліфікація: Магістр. Викладач фізичного виховання. Вчитель фізичної культури. Організатор спортивно-масової роботи та туризму.

Методика викладання фізичного виховання у вищих навчальних закладах

Методика викладання фізичної культури в старших класах загальноосвітніх навчальних закладів

Методика наукових досліджень

Психологія спортивного колективу

Теорія і методика спортивних одноборств

Теорія і методика фізичної рекреації

Практика в дитячо-юнацьких спортивних школах

Педагогічна практика

 

ІІ КУРС

Освітній ступінь магістр (1,5 р.)

Галузь знань 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

Спеціальність 8.01020101 Фізичне виховання*

Технологія формування системи “Спорт для всіх” в Україні

Оздоровчий фітнес

Олімпійський і професійний спорт

І КУРС

Освітній ступінь магістр (1 р.)

Галузь знань 01 Освіта

спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура)

за освітньою програмою Фізична культура

Кваліфікація: Магістр. Викладач фізичного виховання.

Методика викладання фізичного виховання у вищих навчальних закладах

Методика наукових досліджень

Олімпійський і професійний спорт

Теорія і методика фізичної рекреації

Технології формування системи “Спорт для всіх”

Педагогічна (асистентська) практика

 

Спеціальність 227 Фізична реабілітація

I КУРС

СПА-технології

Історія спортивного та олімпійського руху

 

Напрям 6.010203 “Здоров’я людини”

II КУРС

Теорія і методика фізичного виховання

Основи науково-дослідної роботи

Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності

Методика навчання основ здоров’я

Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності

 

Напрям 6.010203 “Здоров’я людини”

III КУРС

Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності

Сучасні фітнес-технології

Фітнес-програми аеробної спрямованості

Фітнес-програми силової спрямованості

Сучасні рекреаційні технології

Технології організації і проведення рекреаційних та спортивних заходів

Виробнича (педагогічна) практика

 

Напрям 6.010203 “Здоров’я людини”

IV КУРС

Теорія і методика фізичного виховання

Теорія і методика аеробіки

Коригуюча гімнастика

Оздоровча фізична культура

Олімпійський і професійний спорт

 

Спеціальність 227 Фізична реабілітація

V КУРС

Менеджмент і маркетинг в галузі фізичної культури і спорту

Методика викладання фізичної культури в старших класах загальноосвітніх навчальних закладів

Оздоровчий фітнес

Психологія спортивного колективу

Виробнича (педагогічна) практика

 

Спеціальність 227 Фізична реабілітація (1 р.)

(на базі ОКР “спеціаліст”)

Методика наукових досліджень

Теорія і методика фізичної рекреації

Теоретико-методичні засади організації оздоровчих занять фізичними вправами різних груп населення

Педагогічна (асистентська) практика

 

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт (Тренер з видів спорту)

I КУРС

Теорія і методика гімнастики

Історія фізичної культури

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт (Тренер з видів спорту) (1,5 р.)

(на базі ОКР “бакалавр”)

Методика викладання фізичного виховання у вищій школі

Практика в дитячій юнацькій спортивній школі

Олімпійський і професійний спорт

Методика наукових досліджень