Інформаційний пакет

Інформаційний пакет по кафедрі

I КУРС

Освітній ступінь бакалавр

Галузь знань 01 Освіта

спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура)

Вступ до спеціальності

Історія фізичної культури

Теорія і методика викладання гімнастики

Спортивно-педагогічне вдосконалення

 II КУРС

Освітній ступінь бакалавр

Галузь знань 01 Освіта

спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура)

Теорія і методика викладання гімнастики

Спортивно-педагогічне вдосконалення

 III КУРС

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Галузь знань 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

напрям підготовки: 6.010201 Фізичне виховання*

Теорія і методика фізичного виховання

Методика виховної роботи у літніх дитячих оздоровчих таборах

Основи наукових досліджень

Менеджмент і маркетинг у галузі фізичної культури, спорту та здоров’я

Теорія і методика викладання гімнастики

Виробнича (педагогічна) практика

Спортивно-педагогічне вдосконалення

 IV КУРС

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Галузь знань 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

напрям підготовки: 6.010201 Фізичне виховання*

Методика виховної роботи у літніх дитячих оздоровчих таборах

Організація і методика оздоровчої масової фізичної культури

Теорія і методика фізичного виховання

Менеджмент і маркетинг в галузі фізичної культури і спорту

Аеробіка з методикою викладання

Менеджмент здоров’я

Теорія і методика викладання гімнастики

Виробнича (педагогічна) практика

І КУРС

Освітній ступінь магістр 

Галузь знань 01 Освіта

спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура)

за освітньою програмою Фізична культура,  спортивно-масова робота та туризм

Методика викладання фізичної культури у вищій школі

Олімпійський і професійний спорт

Методика викладання фізичної культури в старших класах ЗНЗ

Методика наукових досліджень

Практика в дитячо-юнацьких спортивних школах

Педагогічна практика

ІІ КУРС

Освітній ступінь магістр 

Галузь знань 01 Освіта

спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура)

за освітньою програмою Фізична культура,  спортивно-масова робота та туризм

Фітнес-програми силової спрямованості

Технологія та види спорту для всіх

Теорія і методика фізичної рекреації

Оздоровчий фітнес

 

I КУРС

Освітній ступінь бакалавр

Галузь знань 01 Освіта

спеціальність 017 Фізична культура і спорт (Тренер з видів спорту)

Історія фізичної культури

Теорія і методика гімнастики

ІI КУРС

Освітній ступінь бакалавр

Галузь знань 01 Освіта

спеціальність 017 Фізична культура і спорт (Тренер з видів спорту)

Фітнес

Теорія і методика фізичного виховання

І КУРС

Освітній ступінь магістр

Галузь знань 01 Освіта

спеціальність 017 Фізична культура і спорт (Тренер з видів спорту)

Методика викладання фізичної культури у вищій школі

Олімпійський і професійний спорт

Методика наукових досліджень

Практика в дитячій юнацькій спортивній школі

ІІ КУРС

Освітній ступінь магістр

Галузь знань 01 Освіта

спеціальність 017 Фізична культура і спорт (Тренер з видів спорту)

Фітнес

Теорія і методика фізичної рекреації

 

I КУРС

Освітній ступінь бакалавр

Галузь знань 22 Охорона здоров’я

спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія

Оздоровча фізична культура різних верств населення

Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності

 ІI КУРС

Освітній ступінь бакалавр

Галузь знань 22 Охорона здоров’я

спеціальність 227 Фізична реабілітація

Акмеологічні основи професійної діяльності

Теорія і методика фізичного виховання

Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності

Напрям 6.010203 “Здоров’я людини”

III КУРС

Фітнес-програми аеробної та силової спрямованості

Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності

Акмеологія фізичної культури

Технології організації і проведення рекреаційних та спортивних заходів

Виробнича (педагогічна) практика

 Напрям 6.010203 “Здоров’я людини”

IV КУРС

Фітнес-програми силової спрямованості

Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування

Сучасні рекреаційні технології

СПА-технології

Функціональний фітнес

Фітнес-програми аеробної спрямованості

I КУРС

Освітній ступінь магістр

Галузь знань 22 Охорона здоров’я

спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія

Методика наукових досліджень