Звіт про наукову діяльність кафедри

ЗВІТ ПРО НАУКОВУ РОБОТУ КАФЕДРИ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У 2015 р.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ ТМФВ ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У МЕЖАХ РОБОЧОГО ЧАСУ ВИКЛАДАЧІВ

СПИСОК НАУКОВИХ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ У 2015 Р. ШТАТНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ КАФЕДРИ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ