Відбувся захист дипломних робіт ОКР «Магістр» спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура)