ЄДИНАК Геннадій Анатолійович

ЄДИНАК Геннадій Анатолійович – доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор

ЄДИНАК Геннадій Анатолійович (26.5.1963, м. Кам’янець-Подільський,  Хмельн. обл.) – педагог з фіз. вих. Д-р н. з фіз. вих. та спорту (2010), проф. (2011). Фахівець в галузі фіз. вих. різних груп населення. Закінчив Кам’янець-Подільську школу № 14 (1978), один рік навчався у середній школі № 8, завершував навчання у Львівській школі-інтернаті спорт. профілю (1981 році), ф-т фіз. вих. Кам’янець-Подільського держ. пед. ін-ту (1985). 1985 – учитель фіз. вих. восьмирічної школи с. Гриценки Красилівського р-ну Хмельн. обл. Служив у Збройних Силах (1985-1987), працював у Кам’янець-Подільському держ. пед. ін-ті на факультеті фіз. вих. (1987-1989). Навчався в аспірантурі НДІ фізіології дітей та підлітків АПН СРСР (1989-1992). З 1992 в Кам’янець-Поділ. нац. ун-ті ім. І. Огієнка: ст. викл., доц.; зав. кафедри (2002-2004), проф. кафедри теорії і метод. фіз. вих. (2007-2011). 2011-2017  – проф. кафедри теорії і метод. фіз. вих. Львів. держ. ун-ту фіз. культ. (ЛДУФК) та Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту.

Захистив дис. канд. пед. н. (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика фіз. вих., спорт. трен. та оздоровчої фіз. культ., 1992) та докторську (спеціальність 24.00.02 – фіз.культ., фіз. вих. різних груп населення, 2010). З 2003 очолюю науково-дослідну лабораторію «Розвивальні й оздоровчі технології фіз. вих. та реабілітації» та наукову школу з аналог. назвою. КМС з вільної боротьби. Підготував 1 д-ра пед. н., 9 канд. з фіз. вих. та сп. Автор понад 170 наук. публ., з них: 3 монографії, 2 препринта, 1 галузеве нововведення, 31 навчальний посібник і методичні рекомендації, 7 статей в іноземних виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science. Член експертної ради МОН України з експертизи дисертацій на здобуття наукових ступенів канд. і д-ра наук з фіз. вих., Спец. вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня канд. і д-ра наук з фіз. вих. ЛДУФК, до складу ред. колегій 5 наук. період. видань.

Пр: Реєстр № 182/28/08. Реєстр галузевих нововведень Міністерства охорони здоров’я України, 2008.  Фіз. вих. дітей з церебр. паралічем. Кам’янець-Подільський, 2009.  Соматотипи і  розвиток фіз. якостей дітей. Кам’янець-Подільський, 2011. Фіз. підготовка у військових ліцеях. Кам’янець-Подільський, 2012.

Літ.: Кам.-Под. нац. ун-т ім. І. Огієнка: Факультет фіз. культ. в особах.  Кам’янець-Подільський, 2009.  Розвивальні й оздоровчі технології фіз. вих. та реаб. (наукова школа). Кам’янець-Подільський, 2009. Львів. держ. ун-т фіз. культури: 75 років. Львів, 2011 та ін.

Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури