Юрчишин Юрій Володимирович

 

Юрчишин Юрій Володимирович – завідувач кафедри, кандидат наук з фізичного виховання та спорту,  доцент

Юрчишин Юрій Володимирович (07.03.1983, м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області) – доцент, кандидат наук з фізичного виховання та спорту. Закінчив: Кудринецьку ЗОШ І-ІІІ ступенів (2000); з відзнакою ф-т фіз. культ. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту (2004); з відзнакою магістратуру ф-ту фіз. культ. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту (2006); Тернопільський національний економічний ун-т (2004); магістратуру Тернопільського національного економічного ун-ту (2005); аспірантуру Національного університету фізичного виховання і спорту України (2012). У 2004 році працював на посаді провідного спеціаліста з інформаційно-пропагандистської діяльності та роботи шкіл здорового способу життя Всеукраїнського центру фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” Державного комітету фізичного виховання та спорту України. З 2004 року працює у Кам’янець-Поділ. нац. ун-ті ім. І. Огієнка на посаді доцента кафедри теорії і методики фізичного виховання. З 2017 року ‒ голова Наукового товариства студентів (слухачів), аспірантів, докторантів та молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

У 2012 в Національному університеті фізичного виховання і спорту України захистив канд. дис. «Технологія залучення студентів до рухової активності оздоровчої спрямованості в процесі фізичного виховання» (наук. кер. – д. н. з фіз. вих. і спорту, професор М. В. Дутчак). Автор  і співавтор понад 100 друкованих праць.

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента.

Стипендіат Кабінету Міністрів України (2016-2018 рр.).

Неодноразово нагороджений грамотою виконавчого комітету Камʼянець-Подільської міської ради та Камʼянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Основний акцент наукової роботи спрямовується на реалізацію  концепції та вироблення методик і технологій залучення різних верств населення до оздоровчої рухової активності.


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури