Історія кафедри

Створення кафедри

Викладачі кафедри теорії і методики фізичного виховання розпочали свою діяльність з моменту заснування факультету, як ведучі у підготовці фахівців з фізичної культури для середньої школи. Офіційний статус кафедра одержала у 1954 році.

Історія становлення і розвитку кафедри

Після звільнення Кам’янець-Подільської області від німецьких загарбників шкільне виховання почало відновлюватися. Міністерство освіти поставило завдання максимально охопити дітей шкільного віку навчанням з метою ліквідації дитячої безпритульності. У школах на посаду вчителя фізичної культури призначалися демобілізовані воїни, які на початку повоєнного періоду відіграли позитивну роль у навчанні і вихованні молоді. Пройшов п’ятирічний відрізок відновлення країни. За цей час відкрилося багато шкіл. Міністерство освіти підвищило вимоги до учительських кадрів. Пройшли часи, коли лікарю достатньо було мати стетоскоп, а спеціалістам з фізичного виховання – тільки секундомір. Виникла потреба у підготовці фахівців з фізичного виховання для школи.

Керівники багатьох педвузів України мріяли про відкриття факультету з підготовки спеціалістів з фізичної культури, але домінував сумнів – чи вдасться забезпечити навчальний процес викладацькими кадрами і спортивними спорудами та необхідним обладнанням. Ректор інституту, Іван Степанович Зеленюк, врахував вимоги часу і був упевнений в собі. Відкриття спеціальності „Фізична культура” у Кам’янці-Подільському інституті є великою заслугою саме І.С. Зеленюка.

У перші повоєнні роки вся країна відчувала значні економічні і культурні труднощі, які, звичайно, не могли не вплинути на сферу освіти. Долати труднощі допомагав ентузіазм викладачів і студентів під керівництвом Івана Яковича Маліщука, який був деканом фізико-математичного факультету, до складу якого входила загальноінститутська кафедра фізичної культури і спорту.

З 1949 року кафедра факультету фізичної культури працювала за двома навчальними планами. Один план був направлений на оздоровлення студентів всіх факультетів, а другий – на підготовку фахівців з фізичної культури. З відкриттям спеціальності „Фізична культура” розпочали свою роботу і викладачі кафедри теорії і методики фізичного виховання: Віталій Діомидович Палига (гімнастика), Володимир Іванович Яськов (гімнастика, теорія і методика фізичного виховання).

У 1952 році відбулася реорганізація загальноінститутської кафедри, внаслідок чого утворилося дві: загальної фізичної підготовки (завідувач І.Ф. Ракута); гімнастики і легкої атлетики (завідувач В.І. Яськов).

Визначним для кафедри і факультету був 1954 рік. Цього року кафедру гімнастики і легкої атлетики поділили на дві фахові кафедри. Таким чином, кафедра дістала статус кафедри теорії і методики фізичного виховання і гімнастики (завідувач – В.Д. Палига). В.І. Яськов був звільнений від обов’язків завідувача кафедри і призначений першим деканом самостійного факультету фізичного виховання і спорту.

Кафедра теорії і методики фізичного виховання розпочала свою діяльність з 1 вересня у складі викладачів В.Д. Палиги, П.Г. Герасимчука, Т.В. Якимової, В.І. Яськова, П.А. Родіна, Г.Ф. Шитікової.

Викладачі Палига В.Д. і Герасимчук П.Г. крім викладацької роботи, вели тренерську роботу зі спортивної гімнастики і готували чоловічу і жіночу команди до участі в особисто-командній першості педагогічних вузів України. Слід відзначити, що збірні команди з честю захищали Кам’янець-Подільський педінститут і показали високий рівень підготовки фахівців фізичної культури.

До складу збірних команд з спортивної гімнастики входили: Кацедим, Кравець, Єрмоловський, Фізер, Цеков, Сазонов, Урсуляк, Вербицька, Кулаковська, Деда, Малевич, Лопатіна, Василенко, Довганюк, Платонова.

Керівництво інституту доклало багато зусиль для зміцнення факультету, в тому числі і кафедри, і тримало в полі зору тренерсько-викладацький професіоналізм, прагнуло вбачати у кожній спортивній кафедрі факультету кузню спортсменів високого класу, які б відстоювали честь периферійного вузу і стверджували його авторитет.

У другій половині 50-х років кафедра поповнилася висококваліфікованими фахівцями з спортивної гімнастики та акробатики:

А.Д. Босенко – 1956 р. – гімнастика;

П.В. Кацедим – 1957 р. – гімнастика;

М.Н. Троян – 1957 р. – акробатика;

М.О. Лебедєв – 1957 р. – гімнастика;

А.С. Данілов – 1959 р. – акробатика.

14.07. 1958 р. згідно поданої заяви В.Д. Палигу звільнили з посади завідувача кафедри теорії і методики фізичного виховання і гімнастики і призначили ст. викладача Босенка Анатолія Дмитровича.

Спортивні досягнення

З приходом А.Д. Босенка зусилля роботи кафедри були направлені на підвищення кваліфікації спортивних відділень. Два жіночих відділення з спортивної гімнастики і два відділення чоловіків тренувалися за програмою майстрів спорту. Тренерами жіночих відділень були ст. викладачі А.Д. Босенко і П.В. Кацедим, а чоловічих – ст. викладачі В.Д. Палига і М.О. Лебедєв. Згодом М.О. Лебедєва замінив В.П. Зайцев.

До складу відділень підвищення спортивної майстерності з гімнастики входили: Т. Дунаєва, А. Обозненко, Н. Кокоткіна, С. Асавлюк, Є. Думанська, Л. Луснікова, Плосконос, В. Курбацький, О. Чернишов, Г. Лящук, В. Козак, О. Черевко, С. Антоненко, Г. Весельський, С. Тоцький, А. Леоненко, Б. Ширінський, М. Мисів, А. Коган, М. Старінов, Й. Фельдман та ін.

Цей період характеризується підйомом спортивної майстерності. До збірної України ДСТ „Буревісник” зі спортивної гімнастики увійшли студенти – майстри спорту В. Курбацький, В. Козак, Г. Ліщук, Т. Дунаєва, А. Обозненко, Н. Кокоткіна; з акробатики – М. Микулін і А. Єрмак, а це засвідчувало високий рівень викладацько-тренерського складу кафедри, яку очолював ст. викладач Босенко А.Д. В 1960 році чоловіча збірна зі спортивної гімнастики у складі Г. Лящука, М. Старінова, В. Козака, С. Антоненка, Г. Весельського, В. Курбацького (тренер В.Д. Палига) посіла перше місце серед команд педвузів України з факультетами фізичного виховання.

За період існування кафедри біля 50-ти студентів, які спеціалізувалися зі спортивної гімнастики і спортивної акробатики, виконали норматив майстра спорту під тренерським керівництвом викладачів В.Д. Палиги, В.Г. Зайцева, А.Д. Босенка, П.В. Кацедима, Г.А. Весельського, А.О. Леоненка, В.М. Мельника, А.С. Данілова, М.П. Мисіва. Наприкінці 70-х років чоловіча команда з спортивної гімнастики у складі Кротова Г.В., Савченка А. і Тодера Ю. (тренер Мисів М.П.) посіла третє місце на першості України ДСТ „Буревісник” у місті Сімферополі. У 1986 році чоловіча команда зі спортивної гімнастики посіла 1-е місце серед команд педвузів України з факультетами фізичного виховання у складі Р. Словака, Г. Дейнеки, С. Кудінова, і О. Кулакова (тренер А.О. Леоненко).

Велику роботу в підготовці висококваліфікованих спортсменів проводили викладачі-тренери А.Д. Босенко і А.С. Данілов, які підготували багато майстрів спорту з спортивної гімнастики і акробатики.

Високі спортивні досягнення, великий педагогічний досвід і кваліфікація викладачів забезпечували підготовку кваліфікованих спеціалістів для школи на той час. Все це змушувало думати про майбутнє, а майбутнє підказувало, що тільки при науковому підході фізичне виховання стає дієвим засобом збереження і зміцнення здоров’я людей, показником їх фізичного розвитку.

Рівень викладацького складу почав визначатися науково-методичною роботою. Старший викладач П.В. Кацедим взяв участь у написанні підручника з гімнастики для педагогічних вузів України з факультетами фізичного виховання. Викладач Г.Ф. Шитікова вступила до аспірантури Ленінградського інституту фізичної культури ім. Лесгафта, успішно закінчила, захистила кандидатську дисертацію і стала кандидатом педагогічних наук. Старший викладач В.Д. Палига став професором і викладав в Одеському педагогічному інституті.

Керівництво інституту і кафедра беруть курс на покращення наукової роботи. Розпочалася регулярна звітність про виконання запланованої наукової роботи. Якість виконання роботи бралася до уваги при перевиборах на наступний термін роботи. Викладачі кафедри розпочали підготовку і складання екзаменів кандидатського мінімуму. Першим у складанні екзаменів був зав. кафедри А.Д. Босенко. З різних життєвих причин склад кафедри змінювався. Предмет теорії і методики фізичного виховання викладали старший викладач Родін Петро Андрійович, старший викладач Твердохлібов Тимофій Матвійович, знову Родін П.А., потім – канд.пед.н., доц. Трошенок Валентин Іванович і старший викладач Качур Віктор Михайлович. Історію фізичної культури – викладачі: Одінцова Маргарита Михайлівна і Трошенок Станіслав Валентинович. Предмет гімнастики також не був виключенням у зміні складу кафедри. На зміну ст. викладачам В.Д. Пализі, М.О. Лебедєву, В.П. Зайцеву, В.І. Козаку, Т.М. Дунаєвій прийшли молоді викладачі Г.А. Весельський, А.К. Обозненко, Н. Кокошкіна-Дуда, М.П. Мисів.

У 1965 році кафедра теорії фізичного виховання і гімнастики була перейменована на кафедру теорії і методики фізичного виховання (ТіМФВ), назва якої відповідала фаховій дисципліні, що виносилася на державний екзамен і підкреслювала роль випускної кафедри.

На кафедру прийшли доц., канд.біол.н. Литовченко Надія Григорівна, доц., канд.мед.н. Кривогорський Юхим Борисович, доц., канд.пед.н. Трошенок Валентин Іванович. В.І. Трошенок і Ю.Б. Кривогорський очолили наукову роботу викладачів. Звертає на себе увагу той факт, що викладачі А.Д. Босенко, М.П.Мисів, А.С. Данілов, Г.А. Весельський почали брати активну участь у наукових конференціях. У 1972 році викладач М.П. Мисів брав участь у роботі ІХ з’їзду українського фізіологічного товариства у м. Запоріжжі з питання „Показники кардіогемодинаміки при виконанні інтенсивної м’язової роботи у людей”. З активізацією наукової роботи викладачів активізувалася і студентська наукова робота. Грамотами республіканського студентського конкурсу нагороджені роботи Веліни Литвиненко і Аркадія Канторжи, виконані під керівництвом старших викладачів А.Д. Босенка і М.П. Мисіва. Призове місце зайняв студент Білик В. на Всесоюзному конкурсі з теорії і методики фізичного виховання, керівники – старші викладачі В.М. Качур і А.О. Леоненко.

У 70-і роки на кафедрі працювали: А.Д. Босенко, П.А. Родін, А.Д. Данілов, П.В. Кацедим, Г.А. Весельський, М.П. Мисів, Л.В. Роменський, Н.В. Векслер, В.С. Свинаренко, В.М. Качур, В.І. Трошенок, М.М. Одинцова, Н.Г. Юрчик, В.М. Мельник, С.В. Трошенок, А.О. Леоненко, Н.Г. Литовченко, Ю.Б. Кривогорський.

В 1976 році А.Д. Босенко був обраний деканом факультету, а кафедру теорії і методики фізичного виховання очолив к.п.н., доцент В.І. Трошенок.

По закінченні аспірантури Київського інституту фізичної культури в 1978 році на посаду завідувача кафедри прийшов канд.пед.н. Хапко В.Ю. З його ініціативи у 1981 році в інституті відбулася ІV Всесоюзна наукова конференція „Проблеми біомеханіки спорту”, в якій взяли участь провідні науковці ВНЗ України і СРСР. Активізувалася методична робота.

З 1983 по 1986 рр. завідувачем кафедри був призначений А.С. Данілов.

В 1986 році на посаду завідувача кафедри теорії і методики фізичного виховання був обраний старший викладач М.П. Мисів. На кафедрі успішно працювали відділення підвищення спортивної майстерності з акробатики, вихованці якого були призерами першості Європи (тренер В.М. Мельник). Спортсмени жіночого і чоловічого відділення зі спортивної гімнастики виступали за програмою майстрів спорту (тренери Г.А. Весельський і А.О. Леоненко). З майстрів спорту складалося відділення художньої гімнастики (тренер І.П. Костенко).

Багато уваги кафедра приділяла кадровому питанню. З різних причин звільняються з роботи досвідчені викладачі: ст. викладач А.Д. Босенко, доц. В.Ю. Хапко, А.С. Данілов, В.М. Качур, П.В. Кацидим На кафедру прийшли молоді викладачі І.Д. Надвінішина, Т.Г. Ленська, Г.А. Єдинак, А.І. Шинкарюк, Г.В. Кротов. Кафедра пише клопотання ректору про направлення Г.А. Єдинака в цільову аспірантуру АПН СРСР, яку він успішно закінчив і повернувся на кафедру кандидатом педагогічних наук. Був запрошений на кафедру після аспірантури канд.пед.н. М.С. Солопчук. Захистив дисертацію зав. кафедри, ст. викл. М.П. Мисів.

Таким чином, кафедра стає провідною у підготовці спеціалістів з фізичного виховання не тільки за статусом, а й за змістом роботи вищої школи, що відіграло велику роль в 1996 році, під час атестації, коли вирішувалась доля ІV рівня акредитації. На цей час кафедра працювала у складі:

зав. кафедри – канд.пед.н., доц. Мисів Михайло Прокопович;

канд.пед.н., доц. Солопчук Микола Сергійович;

канд.пед.н., доц. Єдинак Геннадій Анатолійович;

старший викладач Леоненко Анатолій Олександрович;

викладачі: Весельський Генріх Антонович;

Кротов Геннадій Валентинович;

Волкович Владислав Адамович;

Костенко Ірина Петрівна.

Колектив кафедри працював з великою відповідальністю, готуючись до міністерської атестації. Особливої уваги заслуговують доц. М.С. Солопчук і доц. Г.А. Єдинак. Їхній темп роботи не знижується до сьогоднішнього дня. За їхньої ініціативи відкривається магістратура при кафедрі, рівень роботи якої забезпечив підвищення кваліфікації багатьох викладачів факультету.

У 2000 році завідувачем кафедри був обраний М.С. Солопчук. Темпи наукової роботи зростають.

В 2001 році відкрито аспірантуру. Викладачі кафедри: канд.пед.н. М.С. Солопчук, канд.пед.н. Г.А. Єдинак, канд.пед.н. М.П. Мисів є керівниками дисертаційних досліджень аспірантів.

Вагому роль у визначенні перспектив кафедри і факультету відіграють зв’язки з провідними інститутами України, далеким і ближнім зарубіжжям. Особливого значення набувають такі форми співробітництва, як проведення наукових конференцій, семінарів із запрошенням до участі відомих діячів провідних вузів України та зарубіжжя. У 2002 р. доц. М.С. Солопчук бере участь у Міжнародній конференції наукових і навчальних закладів Республіки Польща.

У 2002 р. доц. М.С. Солопчук обирається на посаду декана факультету, а кафедру очолює канд.пед.н., доц. Г.А.Єдинак.

У цей час змінюється науково-дослідна база кафедри. У 2003 році завершилося створення науково-дослідної лабораторії „Оздоровчі технології фізичного виховання” (керівник – канд.пед.н., доц. Г.А. Єдинак, ведуча організація – „Держкомспорт України”). Науково-дослідна лабораторія спільно з Львівським державним інститутом фізичної культури розпочала роботу за темою держзамовлення „Удосконалення фізичного виховання учнівської молоді”. Під керівництвом доц. Г.А. Єдинака викладач І.Л. Гасюк успішно захистив дисертацію й одержав вчену ступінь кандидата наук з фізичного виховання.

Почала свою роботу науково-дослідна лабораторія над проблемою „Зміст і методи виховання школярів засобами фізичної культури” (керівник – канд.пед.н., доц. М.С. Солопчук, ведуча організація – Академія педагогічних наук України, НДІ проблем виховання, м. Київ). Упродовж 2000-2002 р.р. цільові направлення до аспірантури ВНЗ України одержали Г.В. Кротов, Г.В. Бесарабчук, С.М. Бабюк.

У зв’язку з навчанням Г.А. Єдинака в докторантурі з січня 2004 року на посаду завідувача кафедри призначено доц. М.П. Мисіва. До складу кафедри входять: професор М.С. Солопчук, доц. Г.А. Єдинак, доц. П.Д. Дробний, канд.пед.н. І.Л. Гасюк, ст. викл. А.О. Леоненко, викладачі Г.А. Весельський, Г.В. Бесарабчук, С.М. Бабюк, Т.Г. Ленська, В.М. Приходько, К.М. Сидорченко, С.І. Вус, акомпаніатори Л.Р. Головата, І.Я. Вакуляк, ст. лаборант В.Я. Василинюк.

У 2005 році завідувачем кафедри було призначено ст. викладача Бесарабчука Г.В.. Зусилля кафедри в даний час спрямовані на підготовку спеціаліста, здатного професійно вирішувати завдання фізичного виховання та оздоровлення підростаючого покоління у відповідності до сучасних вимог.

У 2007 році завідувачем кафедри було призначено професора, кандидата педагогічних наук, декана факультету Солопчука М.С.

У 2010 році кандидат педагогічних наук, доцент Єдинак Г.А. захищає докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук з фізичного виховання і спорту.

У 2013 році кафедру теорії і методики фізичного виховання було об’єднано із кафедрою медико-біологічних основ фізичного виховання та фізичної реабілітації та перейменовано на кафедру теорії і методики фізичного виховання та здоров’я людини.

 28 серпня 2015 року було прийняте рішення про розділення кафедри на кафедру теорії і методики фізичного виховання та кафедру фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання. Завідувачами кафедр було обрано Архипова О.А., доктора педагогічних наук, професора та Христич Т.М., доктора медичних наук, професора.

Успішно функціонує аспірантура кафедри. Так, випускниця аспірантури Гук С.В. 9 жовтня 2015 року успішно захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему “Професійна підготовка фахівців з фізичної реабілітації в університетах Великої Британії”.

7 квітня 2016 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Боднар А.О. за спеціальністю 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” на тему ” Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до олімпійської освіти молодших школярів”.