Корисні посилання

Корисні ресурси Інтернету із зазначенням адрес сайтів:

Міністерство освіти і науки України http://www.mon.gov.ua

Календарний план спортивно-масових заходів комітету з ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ   http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/61/

Електронний підручник  М.Герцик О.Вацеба  Вступ до спеціальності  http://www.ovc.kharkov.ua/vaceba-isd2.pdf

Електронний підручник О.Худолій Загальні основи теорії і методики фізичного виховання http://www.ovc.kharkov.ua/sotmfv-2ed.pdf

Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів загальноосвітнього навчального закладу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0772-09

Вимоги до оформлення рефератів