Склад кафедри

Склад кафедри:

Завідувач кафедри Юрчишин Юрій Володимирович – кандидат наук з фізичного виховання та спорту,  доцент

Чобітько Микола Григорович – доктор педагогічних наук, професор

Бaбюк Сергiй Микoлайович – кандидат педагогічних наук, доцент

Єдинак Геннадій Анатолійович – доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор

Бoднар Алiна Олексaндрівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач

Мисів Володимир Михайлович – кандидат наук з фізичного виховання та спорту  доцент

Чистяковa Маринa Олександрівнa – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, старший викладач

Мaрчук Вoлодимир Микoлайович – старший викладач, заслужений тренер України зі спортивної акробатики, суддя міжнародної категорії

Мaрчук Дaнііл Волoдимирович – асистент

Пoгребняк Тeтяна Микoлаївна – асистент

Потапчук Сергій Миколайович – асистент

Навчально-допоміжний персонал:

Рeмішевська Олeся Волoдимирівна – старший лаборант

Астаф’євa Світланa Володимирівнa – старший лаборант

Вакуляк Ігор Якович

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

 • аеробіка з методикою викладання,
 • акмеологія фізичної культури,
 • види оздоровчо-рекреаційної рухової активності,
 • вступ до спеціальності,
 • історія спортивного та олімпійського руху,
 • історія фізичної культури,
 • коригуюча гімнастика,
 • менеджмент здоров’я,
 • менеджмент і маркетинг в галузі фізичної культури і спорту,
 • методика викладання фізичної культури в старших класах ЗНЗ,
 • методика виховної роботи у літніх дитячих оздоровчих таборах,
 • методика навчання основ здоров’я,
 • методика наукових досліджень,
 • оздоровча фізична культура,
 • оздоровчий фітнес,
 • олімпійський і професійний спорт,
 • організація і методика оздоровчої масової фізичної культури,
 • основи менеджменту,
 • маркетингу та адміністрування (за професійним спрямуванням),
 • основи наукових досліджень, основи науково-дослідної роботи,
 • педагогіка фізичного виховання,
 • психологія спортивного колективу,
 • ритміка і хореографія,
 • СПА-технології,
 • спортивно-педагогічне вдосконалення,
 • сучасні рекреаційні технології,
 • сучасні фітнес-технології,
 • сфера фізичної культури в умовах ринку,
 • теоретико-методичні засади організації оздоровчих занять фізичними вправами різних груп населення,
 • теорія і методика аеробіки,
 • теорія і методика викладання гімнастики,
 • теорія і методика спортивних одноборств,
 • теорія і методика фізичного виховання,
 • теорія і методика фізичної рекреації,
 • теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності,
 • технології організації і проведення рекреаційних та спортивних заходів,
 • технології та види спорту для всіх,
 • технології формування системи «Спорт для всіх» в Україні,
 • фітнес-програми аеробної спрямованості,
 • фітнес-програми силової спрямованості,
 • функціональний фітнес.