Склад кафедри

Склад кафедри:

 • Завідувач – Юрчишин Юрій Володимирович – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент
 • Бaбюк Сергiй Микoлайович – кандидат педагогічних наук, доцент
 • Бoднар Алiна Олексaндрівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач
 • Єдинак Геннадій Анатолійович – доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор
 • Мaрчук Дaніїл Волoдимирович – викладач
 • Мaрчук Вoлодимир Микoлайович – старший викладач, заслужений тренер України зі спортивної акробатики, суддя міжнародної категорії
 • Мисів Володимир Михайлович – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент
 • Пoгребняк Тeтяна Микoлаївна – викладач
 • Потапчук Сергій Миколайович – викладач
 • Солопчук Дмитро Миколайович – кандидат педагогічних наук, доцент
 • Чистяковa Маринa Олександрівнa – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, старший викладач
 • Чобітько Микола Григорович – доктор педагогічних наук, професор

Навчально-допоміжний персонал:

 • Астаф’євa Світланa Володимирівнa – старший лаборант
 • Вaкуляк Ігoр Якoвич – провідний фахівець деканату
 • Весeльський Гeнріх Антoнович – старший лаборант
 • Мазур Тетяна Миколаївна – старший лаборант
 • Рeмішевська Олeся Волoдимирівна – старший лаборант
 • Кривіцька Віта Сергіївна – старший диспетчер деканату

На кафедрі викладаються такі дисципліни:

 • Аеробіка з методикою викладання
 • Акмеологічні основи професійної діяльності
 • Акмеологія фізичної культури
 • Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності
 • Вступ до спеціальності
 • Історія фізичної культури
 • Менеджмент здоров’я
 • Менеджмент і маркетинг в галузі фізичної культури і спорту
 • Менеджмент і маркетинг в галузі фізичної культури, спорту та здоров’я
 • Методика викладання фізичної культури в старших класах ЗНЗ
 • Методика викладання фізичної культури у вищій школі
 • Методика виховної роботи у літніх дитячих оздоровчих таборах
 • Методика наукових досліджень
 • Оздоровча фізична культура різних верств населення
 • Оздоровчий фітнес
 • Олімпійський і професійний спорт
 • Організація і методика оздоровчої фізичної культури
 • Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування (за професійним спрямуванням)
 • Основи наукових досліджень
 • Ритміка і хореографія
 • СПА-технології
 • СПА процедури
 • Спортивно-педагогічне вдосконалення
 • Сучасні рекреаційні технології
 • Сучасні фітнес-технології
 • Сфера фізичної культури в умовах ринку
 • Теорія і методика викладання гімнастики
 • Теорія і методика гімнастики
 • Теорія і методика фізичного виховання
 • Теорія і методика фізичної рекреації
 • Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності
 • Технологія організації і проведення рекреаційних та спортивних заходів
 • Технології та види спорту для всіх
 • Фітнес
 • Фітнес-програми аеробної спрямованості
 • Фітнес-програми аеробної та силової спрямованості
 • Фітнес-програми силової спрямованості
 • Функціональний фітнес