Силабуси освітнього ступеня “бакалавр”

Галузь знань 01 Освіта

спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура)

ІІ КУРС

Теорія і методика фізичного виховання

ІІІ КУРС

Теорія і методика фізичного виховання

IV КУРС

Теорія і методика фізичного виховання

Психолого-педагогічні основи фізичного виховання

Аеробіка з методикою викладання

Галузь знань 01 Освіта

спеціальність 017 Фізична культура і спорт (Тренер з видів спорту)

І КУРС

Педагогіка спорту

ІІ КУРС

Теорія і методика фізичного виховання

ІІІ КУРС

Педагогіка спорту

ІV КУРС

Менеджмент та маркетинг в спорті