Практика

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ПРАКТИК

Робоча програма виробничої: педагогічної (асистентської) практики магістрантів 2 курсу факультету фізичної культури, що навчаються в галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 014.11 Середня освіта  (Фізична культура) освітнього ступеня «магістр» на денній та заочній формах навчання

Робоча програма виробничої педагогічної практики в старших класах ЗНЗ для студентів 1 курсу магістратури,  факультету фізичної культури, що навчаються з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізична культура) освітнього ступеня «магістр» на денній чи заочній формах навчання

Робоча програма виробничої практики в дитячій юнацькій спортивній школі створена для студентів 1 курсу факультету фізичної культури, що навчаються в галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) за освітньою програмою Фізична культура на денній та заочній формах навчання

Наскрізна програма практики студентів факультету фізичної культури, що навчаються в галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура)  освітнього ступеня «магістр»

 

1. Виробнича педагогічна практика

2. Виробнича педагогічна практика в дитячій юнацькій спортивній школі,

3. ВИРОБНИЧА (ПЕДАГОГІЧНА) ПРАКТИКА В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я),

4. ПЕДАГОГІЧНА (АСИСТЕНТСЬКА) ПРАКТИКА ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ МАГІСТР:

Нормативні та інструктивні матеріали практики:

Інструктивно-методичні рекомендації з питань техніки безпеки та охорони життєдіяльності під час проведення виробничої (педагогічної) практики студентів факультету фізичної культури на базі ЗНЗ
Графік проведення практик на факультеті фізичної культури у 2016-2017 н.р.

Методичні поради студентам-практикантам до виконання завдань з психології у ході практики

Відео та фото матеріали виробничої (педагогічної) практики студентів 3 курсу на базі ЛДОТ (літніх дитячих оздоровчих таборів)