Практика

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ПРАКТИК ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Види практик 2016-2017 навчального року:

ГРАФІК ПРАКТИК ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У 2016-2017 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

1. Виробнича педагогічна практика

4 курс напрям підготовки: 6.010201 Фізичне виховання*
освітній ступінь БАКАЛАВР – 1-9 класи
денна форма навчання – термін: з 02.02.2017 року до 15.03.2017 року
заочна форма навчання – термін: з 09.02.2017 року до 22.03.2017 року
2 курс спеціальність: 7.01020101 Фізичне виховання*
(перепідготовка спеціаліста на базі вищої освіти)
освітній ступінь СПЕЦІАЛІСТ – 1-11 класи
заочна форма – термін: з 26.09.2016 року до 14.10.2016 року
1 курс спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура)
освітній ступінь СПЕЦІАЛІСТ – 10-11 класи
денна форма навчання – термін: з 06.04.2017 року до 26.04.2017 року
заочна форма навчання – термін: з 09.02.2017 року до 01.03.2017 року
1 курс спеціальність 227 Фізична реабілітація
освітній ступінь СПЕЦІАЛІСТ – 10-11 класи
денна форма навчання – термін: з 13.04.2017 року до 03.05.2017 року

2. Виробнича педагогічна практика в дитячій юнацькій спортивній школі

1 курс, спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура),

освітній ступінь СПЕЦІАЛІСТ

денна форма навчання – термін: з 17.11.2016 року до 07.12.2016 року
заочна форма навчання – термін: з 27.10.2016 року до 16.11.2016 року
3 курс спеціальність: 7.01020101 Фізичне виховання*
(перепідготовка спеціаліста на базі вищої освіти)
заочна форма навчання – термін: з 01.02.2017 року до 23.02.2017 року

3. ВИРОБНИЧА (ПЕДАГОГІЧНА) ПРАКТИКА В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я),

НАПРЯМ 6.010203 ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ БАКАЛАВР НА БАЗІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ТА БАКАЛАВР НА БАЗІ ОКР “МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ”

4. ПЕДАГОГІЧНА (АСИСТЕНТСЬКА) ПРАКТИКА ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ МАГІСТР:

Нормативні та інструктивні матеріали практики:

Інструктивно-методичні рекомендації з питань техніки безпеки та охорони життєдіяльності під час проведення виробничої (педагогічної) практики студентів факультету фізичної культури на базі ЗНЗ
Графік проведення практик на факультеті фізичної культури у 2016-2017 н.р.

Відео та фото матеріали виробничої (педагогічної) практики студентів 3 курсу на базі ЛДОТ (літніх дитячих оздоровчих таборів)