Практика

ЗАГАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ З ПРАКТИКИ

Матеріали практик:

ПРАКТИКА В ДИТЯЧІЙ ЮНАЦЬКІЙ СПОРТИВНІЙ ШКОЛІ, ОКР СПЕЦІАЛІСТ

ВИРОБНИЧА (ПЕДАГОГІЧНА В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ) ПРАКТИКА, ОКР БАКАЛАВР (НА БАЗІ ОКР “МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ”) НАПРЯМ 6.010203 ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ*

ВИРОБНИЧА (ПЕДАГОГІЧНА) ПРАКТИКА В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ, ОКР БАКАЛАВР (1-9 КЛАСИ), ОКР СПЕЦІАЛІСТ (10-11 КЛАСИ), ОКР БАКАЛАВР (НА БАЗІ ОКР “МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ”) (1-9 КЛАСИ) НАПРЯМ 6.010201 ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ*

ПЕДАГОГІЧНА (АСИСТЕНТСЬКА) ПРАКТИКА ОКР МАГІСТР (ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ):

Перелік документації, яку практикант здає на перевірку по закінченню практики

Щоденник практики

Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах

Інструктивно-методичні рекомендації з питань техніки безпеки та охорони життєдіяльності під час проведення виробничої (педагогічної) практики студентів факультету фізичної культури на базі ЗНЗ

Графік проведення практик на факультеті фізичної культури у 2015-16 н.р. – денна і заочна форми навчання

 

Методичні поради студентам-практикантам до виконання завдань з психології у ході практики

Методичні поради студентам-практикантам до виконання завдань з педагогіки у ході практики

Відео та фото матеріали виробничої (педагогічної) практики студентів 3 курсу на базі ЛДОТ (літніх дитячих оздоровчих таборів)