Практика

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ПРАКТИК

Робоча програма виробничої: педагогічної (асистентської) практики магістрантів 2 курсу факультету фізичної культури, що навчаються в галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 014.11 Середня освіта  (Фізична культура) освітнього ступеня «магістр» на денній та заочній формах навчання

Робоча програма виробничої педагогічної практики в старших класах ЗНЗ для студентів 1 курсу магістратури,  факультету фізичної культури, що навчаються з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізична культура) освітнього ступеня «магістр» на денній чи заочній формах навчання

Робоча програма виробничої практики в дитячій юнацькій спортивній школі створена для студентів 1 курсу факультету фізичної культури, що навчаються в галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) за освітньою програмою Фізична культура на денній та заочній формах навчання

Наскрізна програма практики студентів факультету фізичної культури, що навчаються в галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура)  освітнього ступеня «магістр»

Щоденник практики