Дисципліни вільного вибору

КАТАЛОГ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТІВ І КУРСУ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ КАФЕДРИ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЩОДО КАТАЛОГУ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТІВ І КУРСУ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Спеціальність Семестр Назва навчальної дисципліни Форма контролю
1 2 3 4
017 Фізична культура і спорт ІІ Сучасні технології підготовки спортсменів в обраному виді спорту / Науково-методичний супровід підготовки спортсменів Екзамен
ІІ Спорт в освіті / Професійна та науково-дослідна діяльність магістра з фізичної культури і спорту Екзамен
І Аматорський спорт / Організація та метрологічне забезпечення досліджень у фізичній культурі та спорті Залік
ІІ Змагальна діяльність у спорті Екзамен
І Професійна майстерність у фізичній культурі / Авторські програми з фізичної культури Залік
І Актуальні проблеми фізичної культури і спорту / Основи математичної статистики та методика презентації наукових результатів у сфері фізичної культури і спорту Залік
014 Середня освіта (Фізична культура) (1 рік і 4 місяці) І Інформаційні системи і технології фізичного виховання / Менеджмент персоналу фізкультурно-спортивних організацій Залік
ІІ Нетрадиційні види фізичної активності різних груп населення / Оздоровчо-рекреаційні технології у фізичному вихованні різних груп населення Залік
014 Середня освіта (Фізична культура)(1 рік і 10 місяці) І Професійна майстерність у фізичній культурі / Авторські програми з фізичної культури Залік
І Інформаційні системи і технології фізичного виховання / Менеджмент персоналу фізкультурно-спортивних організацій Залік
ІІ Нетрадиційні види фізичної активності різних груп населення / Оздоровчо-рекреаційні технології у фізичному вихованні різних груп населення Залік